Showing 1–60 of 391 results

Hoya Plants (medium size)

SIZE OF HOYA: [Check HERE]

 • Hoya Rooted Cutting, Hoya Plants (medium size)
  $20.00
 • Hoya Plants (medium size)
  $84.50
 • Hoya Plants (medium size)
  $55.50
 • Hoya Plants (medium size)
  $51.50
 • Hoya Plants (medium size)
  $51.50
 • Hoya Plants (medium size)
  $49.50
 • Hoya Plants (medium size)
  $49.50
 • Hoya Plants (medium size)
  $51.50
 • Hoya Plants (medium size)
  $51.50
 • Hoya Plants (medium size)
  $49.50
 • Hoya Plants (medium size)
  $49.50
 • Hoya Plants (medium size)
  $53.50
 • Hoya Plants (medium size)
  $55.50
 • Hoya Plants (medium size)
  $55.50
 • Hoya Plants (medium size)
  $44.50
 • Hoya Plants (medium size)
  $51.50
 • Hoya Plants (medium size)
  $53.50
 • Hoya Plants (medium size)
  $78.50
 • Hoya Plants (medium size)
  $49.50
 • Hoya Plants (medium size)
  $55.50
 • Hoya Plants (medium size)
  $46.50
 • Hoya Plants (medium size)
  $49.50
 • Hoya Plants (medium size)
  $46.50
 • Hoya Plants (medium size)
  $44.50
 • Hoya Plants (medium size)
  $44.50